PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZYTNIE

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie funkcjonuje na podstawie:

  1. Ustawy o finanasach publicznych t.j. Dz. U. 2019, poz. 869

  2. Ustawy o samorządzie powiatowymt.j.Dz. U. 2019, poz.511

  3. Ustawy o pracownikach samorządowycht.j.Dz. U. 2019, poz.1282

  4. Ustawy o pomocy społecznejt.j.Dz. U. 2018, poz.1508

  5. Rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznejt.j Dz. U. z 2018, poz. 734

  6. Decyzji PS.II.UR.3013-19.06 z dnia 13.02.2007 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Kierownictwo DPS w Szczytnie

1. Dyrektor DPS – mgr Dorota Sędzińska-Bruździak

2. Główny Księgowy – Beata Brzózy

3. Kierownik Działu Usługowego  – Dorota Kocot

4. Kierownik Działu Administracyjno-Prawnego – Emilia Deptuła-Kijewska

5. Kierownik Mieszkania I – Barbara Suprynowicz

6. Kierownik Mieszkania II – Dariusz Jasiński

7. Kierownik Mieszkania III – Marta Deptuła