Filia Domu Pomocy Społecznej w Spychowie istnieje od 2001 r. i przeznaczona jest dla 25 Pensjonariuszy. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Organizacyjnego, Dom świadczy usługi pielęgnacyjne, opiekuńcze i wspomagające, a także spełnia wszystkie wymogi standaryzacyjne w zakresie warunków bytowych.

Mieszkańcy, oprócz własnych pokoi mieszkalnych, korzystają także z innych pomieszczeń: gabinetu zabiegowego, świetlicy, kaplicy, stołówki, palarni oraz pracowni terapeutycznej. Wsparcie duchowe zapewnia kapłan z tutejszej parafii.

Zakres tematyczny prowadzonych zajęć terapeutycznych: 

  • zajęcia plastyczne,
  • robótki ręczne,
  • zajęcia świetlicowe,
  • czytelnictwo i twórczość literacka,
  • muzykoterapia,
  • inne formy: prace ogrodnicze, wycieczki, spacery itp.

 

Pracownicy Domu i Mieszkańcy dokładają wielu starań  w celu utrzymania dobrych kontaktów ze środowiskiem lokalnym, szczególnie ze szkołą i miejscowymi zakładami pracy. Dom odwiedzają rożne zespoły muzyczne i rozrywkowe (np. aktorzy Teatru ArtRe z Krakowa), a także dzieci i młodzież z okolicznościowymi przedstawieniami, jak również Uczestnicy i Mieszkańcy placówek o podobnym profilu działalności.