Adres

Dane do faktury:
Nabywca:
Powiat Szczycieński,
ul. Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno
NIP:745-18-11-678,
Odbiorca:
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 12-100 Szczytno, ul. Wielbarska 2, REGON 000963690

telefon

tel (89) 624-22-88
fax (89) 624-34-99
Nr telefonów podane niżej działają przez całą dobę i wszystkie dni
Sekcja Żywienia - (89) 624-64-44,
Mieszkanie I - (89) 624-64-55 kom. 728 457 616,
Mieszkanie II - (89) 624-64-97 kom. 600 835 191,
Mieszkanie III - (89) 624-22-92 kom. 600 835 576

adres e-mail

szczytno@dps.pl

Inspektor Ochrony Danych

Email: iod2@warmiainkaso.pl
ADRES SKRZYNKI PODAWCZEJ NA PLATFORMIE ePUAP - /dpsszczytno/SkrytkaESP


Filia w Spychowie:

Spychowo
ul. Sienkiewicza 3,
tel. (0-89) 622-50-30