GRUPA WOKALNA

Grupa Wokalna “Christopher” działa w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie od 2005 roku. Została stworzona w ramach zajęć pracowni muzykoterapii. Podstawowym celem istnienia grupy jest budowanie wiary w siebie, w swoje możliwości, rozwijanie zainteresowań muzycznych, integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym.

 

O NAS W MEDIACH

Członkowie grupy postawili sobie też za cel propagowanie piosenek Krzysztofa Klenczona i „Czerwonych Gitar”. Wraz z rozwojem wokalnym w repertuarze grupy pojawiły się piosenki biesiadne oraz disco-polo.

MUZYKA Z NASZYCH STRON

Grupa wystąpiła na wielu znaczących imprezach – Festiwalach Małych Form Artystycznych, Majówkach, Festynach Rodzinnych, Festynach Kół Gospodyń Wiejskich, na Spartakiadach Sportowych itp. – wszędzie tam gdzie uczestnicy spotkań chcą się dobrze i wesoło bawić. Skład zespołu: Władysław Drozdowski, Waldemar Szmul, Jan Pieryni, Ryszard Haftkowski. Opiekunem i założycielem zespołu jest Krzysztof Fuks.