Nasz Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. Zapewniamy opiekę całodobową dla 196 osób. Dom Pomocy społecznej w Szczytnie zamieszkuje 171 Mieszkańców, a filię w Spychowie 25 Mieszkańców.

       Dzięki bardzo dobrej bazie mieszkaniowej oraz wysokiej jakości usług świadczonych dla naszych podopiecznych, jesteśmy placówką wysoko cenioną w terenie.  Mieszkańcy w naszym Domu znajdują dobrą i wysoce wykwalifikowaną, całodobową opiekę. Troszczymy się też o dobre samopoczucie naszych podopiecznych, nie zapominając o indywidualności każdego z nich. Zapewniamy wsparcie wykwalifikowanych terapeutów, którzy dbają o to, aby Mieszkańcy aktywnie spędzali swój czas i rozwijali swoje zainteresowania. Podejmujemy działania zmierzające do integracji osób chorych psychicznie ze środowiskiem lokalnym. Nasi Mieszkańcy są gośćmi kawiarni, aktywnie korzystają z plaży miejskiej, są członkami Klubu Miłośników Kina. Współpracujemy też z uczniami lokalnych szkół. 

Wszechstronna opieka terapeutyczna i medyczna oraz zaangażowanie pracowników w stworzenie jak najlepszej atmosfery zapewniają godne warunki życia ze szczególnym poszanowaniem prawa do wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.

      Nasi Mieszkańcy objęci są opieką lekarza psychiatry. Korzystają z usług psychologa i rehabilitanta zatrudnionych w placówce.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I PIELĘGNACYJNE

pomagamy w utrzymaniu higieny osobistej, 

udzielamy pomocy we wszystkich czynnościach dnia codziennego, 

zapewniamy opiekę pielęgniarską.

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE

Prowadzimy zajęcia terapeutyczne w pracowniach: arteterapia, wsparcie duchowe, aktywizacja społeczna, pracownia multimedialna, pracownia kulturalno – oświatowa, pracownia rękodzieła artystycznego, ergoterapia, umożliwiamy Mieszkańcom korzystanie z codziennej prasy i biblioteki,  dbamy o poprawę sprawności fizycznej naszych Mieszkańców, zapewniamy wsparcie kapłana,  współpracujemy z rodzinami Mieszkańców oraz z jednostkami pomocy społecznej.

ZASPOKAJAMY POTRZEBY BYTOWE

dysponujemy pokojami jedno, dwu i trzyosobowymi oraz pokojami czteroosobowymi dla osób leżących, 

zapewniamy urozmaicone posiłki, zgodne z dietą zaleconą przez lekarza, 

pomagamy w zakupie odzieży i obuwia, 

zapewniamy bezpieczne przechowywanie środków finansowych i przedmiotów wartościowych.