Informacja​​ o przetwarzaniu danych osobowych​​ dla pracownika 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie informuje, że:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:  Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie reprezentowany przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– Listownie: Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Wielbarska 2, 12-100 Szczytno;

– E-mail: szczytno@dps.pl

– Telefon: 89/ 624 22 88;

 1. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz się kontaktować bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

– E-mail: iod2@warmiainkaso.pl

 1. Celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i higiena pracy, organizacja pracy, bezpieczeństwo informacji poprzez kontrolę dostępu lub monitoring.

– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz

– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na publikację wizerunku i na przekazanie danych innym podmiotom

– na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. h jako niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy,

 1. Twoje dane osobowe mogą być przez nas udostępniane dostawcy usług hostingowych, dostawcy poczty elektronicznej, firmom serwisującym oprogramowanie, lekarzom oraz kancelarii prawnej. Zgodnie
  z przepisami prawa Twoje dane mogą zostać przekazane odpowiednim organom publicznym.
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat, na podstawie Kodeksu Pracy
  a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody.
 3. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku jeśli wystąpisz do nas o realizację swoich uprawnień, niezwłocznie zajmiemy się Twoją sprawą, i nie później niż w terminie 30 dni zostaniesz poinformowany o sposobie załatwienia Twojej sprawy, termin ten możemy jednak przedłużyć o kolejne 2 miesiące, w przypadku gdyby Twoje żądanie okazało się bardziej skomplikowane. Jeżeli termin zostanie wydłużony, zostaniesz o tym poinformowany. Jeśli jednak wymagania ustawowe uniemożliwią realizację Twoich uprawnień, otrzymasz od nas stosowane uzasadnienie.
 4. Masz prawo do wniesienia w każdym momencie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak kontaktu, oraz  niewykonanie celu z pkt. 3.
 6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Informacja​​ o przetwarzaniu danych osobowych​​ dla rodziny

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:  Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie reprezentowany przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– Listownie: Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Wielbarska 2, 12-100 Szczytno;

– E-mail: szczytno@dps.pl

– Telefon: 89/ 624 22 88;

 1. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz się kontaktować bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

– E-mail: iod2@warmiainkaso.pl

 1. Celem dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest nawiązywanie kontaktu telefonicznego i korespondencyjnego w celu utrzymania więzi rodzinnych, informowania o nagłych i ważnych wydarzeniach związanych z przyjęciem i pobytem Mieszkańca, sporządzania i prowadzenia dokumentacji z zakresu pomocy społecznej;
 2. Twoje dane osobowe mogą być przez nas udostępniane dostawcy poczty elektronicznej, firmom serwisującym oprogramowanie. Zgodnie z przepisami prawa Twoje dane mogą zostać przekazane odpowiednim organom publicznym.
 3. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (przepisy o archiwizacji); w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, dane te będą przechowywane przez okres wskazany w zgodzie.
 4. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku jeśli wystąpisz do nas o realizację swoich uprawnień, niezwłocznie zajmiemy się Twoją sprawą, i nie później niż w terminie 30 dni zostaniesz poinformowany o sposobie załatwienia Twojej sprawy, termin ten możemy jednak przedłużyć o kolejne 2 miesiące, w przypadku gdyby Twoje żądanie okazało się bardziej skomplikowane. Jeżeli termin zostanie wydłużony, zostaniesz o tym poinformowany. Jeśli jednak wymagania ustawowe uniemożliwią realizację Twoich uprawnień, otrzymasz od nas stosowane uzasadnienie.
 5. Masz prawo do wniesienia w każdym momencie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 6. Podanie prze Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak kontaktu, oraz niewykonanie celu z pkt. 3.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informacja​​ o przetwarzaniu danych osobowych​​ dla kuratora/opiekuna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:  Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie reprezentowany przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– Listownie: Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Wielbarska 2, 12-100 Szczytno;

– E-mail: szczytno@dps.pl

– Telefon: 89/ 624 22 88;

 1. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz się kontaktować bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

– E-mail: iod2@warmiainkaso.pl

 1. Celem dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest nawiązywanie kontaktu telefonicznego i korespondencyjnego w celu informowania o nagłych i ważnych wydarzeniach związanych z przyjęciem i pobytem Mieszkańca, sporządzania i prowadzenia dokumentacji z zakresu pomocy społecznej;
 2. Twoje dane osobowe mogą być przez nas udostępniane dostawcy poczty elektronicznej, firmom serwisującym oprogramowanie. Zgodnie z przepisami prawa Twoje dane mogą zostać przekazane odpowiednim organom publicznym.
 3. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (przepisy o archiwizacji); w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, dane te będą przechowywane przez okres wskazany w zgodzie.
 4. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku jeśli wystąpisz do nas o realizację swoich uprawnień, niezwłocznie zajmiemy się Twoją sprawą, i nie później niż w terminie 30 dni zostaniesz poinformowany o sposobie załatwienia Twojej sprawy, termin ten możemy jednak przedłużyć o kolejne 2 miesiące, w przypadku gdyby Twoje żądanie okazało się bardziej skomplikowane. Jeżeli termin zostanie wydłużony, zostaniesz o tym poinformowany. Jeśli jednak wymagania ustawowe uniemożliwią realizację Twoich uprawnień, otrzymasz od nas stosowane uzasadnienie.
 5. Masz prawo do wniesienia w każdym momencie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 6. Podanie prze Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak kontaktu, oraz niewykonanie celu z pkt. 3.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Informacja​​ o przetwarzaniu danych osobowych​​ dla stażysty/praktykanta

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:  Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie reprezentowany przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– Listownie: Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Wielbarska 2, 12-100 Szczytno;

– E-mail: szczytno@dps.pl

– Telefon: 89/ 624 22 88;

 1. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz się kontaktować bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

– E-mail: iod2@warmiainkaso.pl

 1. Celem dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest. zawarcie i realizacja umowy lub porozumienia zawartego z Tobą lub innym podmiotem dotyczące odbywania przez Ciebie stażu lub praktyki w Domu Pomocy Społecznej. Wypełnienie naszego obowiązku prawnego związanego z realizacją stażu lub praktyki. Zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Domu Pomocy Społecznej, w tym bezpieczeństwa informacji, poprzez kontrolę dostępu lub monitoring.
 2. Twoje dane osobowe mogą być przez nas udostępniane dostawcy usług hostingowych, dostawcy poczty elektronicznej, firmom serwisującym oprogramowanie, lekarzom oraz kancelarii prawnej. Zgodnie z przepisami prawa Twoje dane mogą zostać przekazane odpowiednim organom publicznym.
 3. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres trwania praktyki lub stażu. Twoje dane osobowe zawarte w dokumentacji kadrowej lub księgowej będziemy przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez czas określony dla poszczególnych symboli kategorii archiwalnej, którym jest oznaczona dokumentacja zgromadzona w DPS zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Domu Pomocy Społecznej  opracowanym na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
 4. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku jeśli wystąpisz do nas o realizację swoich uprawnień, niezwłocznie zajmiemy się Twoją sprawą, i nie później niż w terminie 30 dni zostaniesz poinformowany o sposobie załatwienia Twojej sprawy, termin ten możemy jednak przedłużyć o kolejne 2 miesiące, w przypadku gdyby Twoje żądanie okazało się bardziej skomplikowane. Jeżeli termin zostanie wydłużony, zostaniesz o tym poinformowany. Jeśli jednak wymagania ustawowe uniemożliwią realizację Twoich uprawnień, otrzymasz od nas stosowane uzasadnienie.
 5. Masz prawo do wniesienia w każdym momencie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak kontaktu, oraz  niewykonanie celu z pkt. 3.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Informacja​​ o przetwarzaniu danych osobowych​​ dla kandydata

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:  Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie reprezentowany przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– Listownie: Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Wielbarska 2, 12-100 Szczytno;

– E-mail: szczytno@dps.pl

– Telefon: 89/ 624 22 88;

 1. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz się kontaktować bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

– E-mail: iod2@warmiainkaso.pl

 1. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest przeprowadzenie procesu naboru na stanowisko, na które aplikujesz. Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Domu Pomocy Społecznej, w tym bezpieczeństwa informacji, poprzez kontrolę dostępu lub monitoring.
 2. Twoje dane osobowe mogą być przez nas udostępniane dostawcy usług hostingowych, dostawcy poczty elektronicznej, kancelarii prawnej. Zgodnie z przepisami prawa Twoje dane mogą zostać przekazane odpowiednim organom publicznym.
 3. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres prowadzenia rekrutacji oraz 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji jeżeli DPS nie nawiąże z Tobą stosunku pracy. W wypadku nawiązania z Tobą stosunku pracy Twoje dane osobowe uzyskane w procesie rekrutacji będą dalej przetwarzane jako dane osobowe pracownika DPS. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez czas określony dla poszczególnych symboli kategorii archiwalnej, którym jest oznaczona dokumentacja zgromadzona w DPS zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Domu Pomocy Społecznej opracowanym na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
 4. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku jeśli wystąpisz do nas o realizację swoich uprawnień, niezwłocznie zajmiemy się Twoją sprawą, i nie później niż w terminie 30 dni zostaniesz poinformowany o sposobie załatwienia Twojej sprawy, termin ten możemy jednak przedłużyć o kolejne 2 miesiące, w przypadku gdyby Twoje żądanie okazało się bardziej skomplikowane. Jeżeli termin zostanie wydłużony, zostaniesz o tym poinformowany. Jeśli jednak wymagania ustawowe uniemożliwią realizację Twoich uprawnień, otrzymasz od nas stosowane uzasadnienie.
 5. Masz prawo do wniesienia w każdym momencie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak kontaktu, oraz  niewykonanie celu z pkt. 3.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informacja w sprawie monitoringu wizyjnego na terenie
Domu Pomocy Społecznej

 

 


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Rozporządzenie ogólne w sprawie ODO) informujemy, że

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:  Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie reprezentowany przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie, z siedzibą  ul. Wielbarska 2, 12-100 Szczytno.

2. W Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Wielbarska 2, 12-100 Szczytno, bądź za pomocą adresu e-mail iod@dpsszczytno.pl

3 Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres 30 dni.

4. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.

5. Podstawa prawna przetwarzania art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy oraz  Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo dostępu do danych osobowych.