WSPOMAGAJĄCE


USŁUGI WSPOMAGAJĄCE

 • prowadzimy zajęcia terapeutyczne w pracowniach: arteterapia, wsparcie duchowe, aktywizacja społeczna, pracownia multimedialna, pracownia kulturalno – oświatowa, pracownia rękodzieła artystycznego, ergoterapia,
   
 • umożliwiamy Mieszkańcom korzystanie z codziennej prasy i biblioteki,
   
 • dbamy o poprawę sprawności fizycznej naszych Mieszkańców,
   
 • zapewniamy wsparcie kapłana,
   
 • współpracujemy z rodzinami Mieszkańców oraz z jednostkami pomocy społecznej.