Podstawa prawna
Kierownictwo w Domu Pomocy Społecznej
O grupie
Galeria zdjęć‡ grupy
O nas w mediach
Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
Filia Domu Pomocy w Spychowie


Dzień Pracownika Socjalnego

17.12.2008 11:24:21


Jak co roku 21 listopada pracownicy DPS obchodzili swoje święto. Tegoroczny Dzień Pracownika Socjalnego miał wyjątkowy charakter, gdyż połączony był z ważnym wydarzeniem. Na posesji Domu obok Kapliczki została posadzona sadzonka sosny piskiej, która wyhodowana została w Nadleśnictwie Jabłonna . Nasiona pobłogosławił Ojciec Święty Benedykt XVI w czasie Pielgrzymki do Polski w dniu 26 maja 2006 roku, podczas Mszy Świętej na placu Marszałka Piłsudzkiego w Warszawie. Obok posadzonego drzewka została umieszczona tablica upamiętniająca to wydarzenie. Tego dnia wszyscy spotkaliśmy się przy Kapliczce DPS.

Na początku uroczystości Dyrektor Pan Henryk Wilga przywitał zebranych gości, pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Następnie Kapelan Domu ksiądz proboszcz Edward Molitorys dokonał poświęcenia tablicy pamiątkowej i odmówił modlitwę w intencji mieszkańców oraz pracowników nawiązując do nauk Ojca Świętego Jana Pawła II. Następnie Dyrektor Pan Henryk Wilga poprosił starostę Pana Jarosława Matłacha, kapelana Domu księdza Edwarda Molitorysa oraz  przedstawiciela nadleśnictwa Pana Marka Dzieżyk o przecięcie wstęgi.

Kolejnym punktem uroczystości było złożenie wieńca i zapalenie znicza pod pomnikiem Ojca Świętego. W dalszej części uroczystości Pan Dyrektor zaprosił gości i pracowników na uroczyste spotkanie w stołówce. Tam przywitał wszystkich, a następnie złożył życzenia zdrowia, pomyślności w życiu osobistym, realizacji wszystkich zamierzeń. Dziękował za trud dnia codziennego, za pracę, która każdego dnia przynosi nowe wyzwania oraz za życzliwość i wrażliwość na ludzką krzywdę.

Ciepłe słowa popłynęły również z ust Starosty Powiatu Pana Jarosława Matłacha, który złożył serdeczne życzenia i wyrazy uznania dla Pana Dyrektora oraz podziękował za pracę na rzecz mieszkańców DPS.

Do życzeń przyłączył się również Ksiądz Proboszcz Edward Molitorys nawiązując przy tym do wydarzenia z dnia 15 października, dnia w którym DPS zyskał imię Jana Pawła II. Przypomniał, że to Ojciec Święty Jan Paweł II był świadectwem życia, cierpienia i umierania,  prosił aby nauka Papieża Polaka  stale towarzyszyła nam w  pracy.

Szczególnym momentem uroczystości było uhonorowanie nagrodami oraz listami gratulacyjnymi pracowników, których działania są wzorem do naśladowania.

Uroczystość zakończyły rozmowy przy kawie i wypiekach oraz występ zespołu „Christopher” w skład którego wchodzą podopieczni Domu.

 

© Oprogramowanie Meteoryt