ul Wielbarska 2, 12-100 Szczytno

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. jana pawła ii w szczytnie

Witamy na stronie
Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie

Nasz Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Zapewniamy opiekę całodobową dla 196 osób. Dom Pomocy społecznej w Szczytnie zamieszkuje 171 Mieszkańców, a filię w Spychowie 25 Mieszkańców.

Troszczymy się też o dobre samopoczucie naszych podopiecznych, nie zapominając o indywidualności każdego z nich.

 Zapewniamy wsparcie wykwalifikowanych terapeutów, którzy dbają o to, aby Mieszkańcy aktywnie spędzali swój czas i rozwijali swoje zainteresowania.

Dzięki bardzo dobrej bazie mieszkaniowej oraz wysokiej jakości usług świadczonych dla naszych podopiecznych,

 jesteśmy placówką wysoko cenioną w terenie.  Mieszkańcy w naszym Domu znajdują dobrą i wysoce wykwalifikowaną, całodobową opiekę.

Podejmujemy działania zmierzające do integracji osób chorych psychicznie ze środowiskiem lokalnym. 
   

GALERIA ZDJĘĆ

Wszechstronna opieka terapeutyczna i medyczna oraz zaangażowanie pracowników w stworzenie jak najlepszej atmosfery zapewniają godne warunki życia ze szczególnym poszanowaniem prawa do wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. 

KONTAKT

Adres

Dane do faktury: Nabywca: Powiat Szczycieński, ul. Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno NIP:745-18-11-678 Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 12-100 Szczytno, ul. Wielbarska 2, REGON 000963690

Telefony

tel (89) 624-22-88 fax (89) 624-34-99 Nr telefonów podane niżej działają przez całą dobę i wszystkie dni Sekcja Żywienia - (89) 624-64-44 Mieszkanie I - (89) 624-64-55 kom. 728 457 616 Mieszkanie II - (89) 624-64-97 kom. 600 835 191 Mieszkanie III - (89) 624-22-92 kom. 600 835 576

Adres e-mail

szczytno@dps.pl

Inspektor Ochrony Danych

Email: iod2@warmiainkaso.pl ADRES SKRZYNKI PODAWCZEJ NA PLATFORMIE ePUAP - /dpsszczytno/SkrytkaESP