„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”


 

                               

     Powiat Szczycieński współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Celem projektu jest między innymi ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii Covid-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej.

 

Dofinansowanie projektu:  30 415,96 zł
Środki europejskie: 84,17% wydatków kwalifikowanych Projektu