Podstawa prawna
Kierownictwo w Domu Pomocy Społecznej
O grupie
Galeria zdjęć‡ grupy
O nas w mediach
Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
Filia Domu Pomocy w Spychowie
PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZYTNIE

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie funkcjonuje na podstawie:

1. Ustawy o finanasach publicznych t.j. Dz. U. 2019, poz. 869

2. Ustawy o samorządzie powiatowym t.j. Dz. U. 2019, poz.511

3. Ustawy o pracownikach samorządowych t.j. Dz. U. 2019, poz.1282

4. Ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz. U. 2018, poz.1508

5. Rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej t.j Dz. U. z 2018, poz. 734

6. Decyzji PS.II.UR.3013-19.06 z dnia 13.02.2007 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych.

 

© Oprogramowanie Meteoryt