Podstawa prawna
Kierownictwo w Domu Pomocy Społecznej
O grupie
Galeria zdjęć‡ grupy
O nas w mediach
Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
Filia Domu Pomocy w Spychowie


Bezpieczeństwo publiczne w aspekcie obrony praw osób przewlekle psychicznie chorych

17.06.2011 14:12:53


13.06.2011r. w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie miało miejsce spotkanie przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej z pracownikami placówki. Gościliśmy I Zastępcę Komendanta Powiatowego w Szczytnie podinspektora Mirosława Dzięgielewskiego wraz z pracownikami Komendy Powiatowej w Szczytnie oraz Panem Januszem Gutowskim Komendantem Straży Miejskiej w Szczytnie. Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II był reprezentowany przez Pana Mariusza Pardo wraz z podległymi mu pracownikami.

Tematem przewodnim spotkania było bezpieczeństwo publiczne rozważane w odniesieniu do integracji osób przewlekle chorych z mieszkańcami Szczytna i okolic. Jednym z kierunków aktywizacji osób niepełnosprawnych jest ich integracja ze społecznością lokalną. Są to działania terapeutyczne podejmowane przez pracowników Domu w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Brak zrozumienia oraz mała znajomość praw osób przewlekle chorych może prowadzić do konfliktów oraz napięć społecznych o zasięgu lokalnym.

Stąd też uczestnicy spotkania omówili szereg czynności prawnych, mających określić sposób postępowania służb porządku publicznego oraz pracowników Domu w celu zapobiegania konfliktom, jakie mogą się pojawić na płaszczyźnie mieszkaniec DPS a mieszkaniec Szczytna.

Uczestnicy wyrazili wolę współpracy i zadeklarowali iż podobne spotkania będą odbywały się w przyszłości.

© Oprogramowanie Meteoryt