Podstawa prawna
Kierownictwo w Domu Pomocy Społecznej
O grupie
Galeria zdjęć‡ grupy
O nas w mediach
Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
Filia Domu Pomocy w Spychowie


Rocznica nadania imienia Jana Pawła II dla Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie

16.10.2009 12:54:54


Już rok minął odkąd Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie nosi imię Jana Pawła II dokładnie 15 października, dzień ten był dla wszystkich mieszkańców oraz pracowników DPS dniem wdzięczności. Dziękowaliśmy Bogu za to, że dał Kościołowi tak wielkiego papieża, który stał się przykładem świętego życia i całkowitego oddania Matce Najświętszej. Dziękowaliśmy za nadzieję Jana Pawła II, za jego ojcowską miłość do nas i wszystkich ludzi na świecie, za gesty czułości, miłości i błogosławieństwa.

Cieszymy się, że to właśnie nasza placówka otrzymała imię Ojca Świętego, bo przecież to papież Jan Paweł II przez cały czas swojego pontyfikatu zawsze pochylał się nad ludźmi chorymi, cierpiącymi i samotnymi. Wielokrotnie mówił do nich – w listach, homiliach, katechezach, przemówieniach, orędziach. Nauczał o godności osób niepełnosprawnych, o ich roli w Kościele i społeczeństwie.

Każdego dnia – jak mówił Ojciec Święty – pielgrzymował w duchu do szpitali i domów opieki, gdzie przebywają ludzie w każdym wieku i ze wszystkich środowisk społecznych. Chciał być zwłaszcza z pacjentami, podopiecznymi placówek oraz personelem. Mówił „zawsze żywiłem i nadal żywię głęboką cześć dla tego powołania, które tak bardzo zdaje się być zakorzenione w ewangelii. Opieka nad ludźmi niepełnosprawnymi i starymi, opieka nad ludźmi chorymi psychicznie są bardziej niż jakakolwiek dziedzina życia społecznego miernikiem kultury społeczeństwa i państwa”.

Odkąd Dom Pomocy Społecznej nosi imię Ojca Świętego bardziej zrozumieliśmy to co Jan Paweł II przekazywał w swoich homiliach czy przemówieniach, częściej odnosimy się do jego słów i wskazówek, które dziś są wsparciem i drogowskazem dla mieszkańców placówki a nas pracowników umacniają w wypełnieniu odpowiedzialnej misji jaką jest służba drugiemu człowiekowi. Ojciec Święty Jan Paweł II jest dla nas niedoścignionym wzorem i niekwestionowanym autorytetem, który zawsze z miłością i zrozumieniem pochylał się nad problemami życia doczesnego. „Czuję się bardzo bliski każdego człowieka cierpiącego, a także lekarzy i pozostałych pracowników służby zdrowia, którzy ofiarnie służą chorym i cierpiącym” – mówił Ociec Święty.

Ojciec Święty mawiał także, iż osoby opóźnione umysłowo potrzebują – może bardziej niż inni chorzy naszej uwagi i życzliwości, zrozumienia i miłości: nie można ich pozostawić samych, aby niemal bezbronne i bezradne stawiały czoło trudnemu zadaniu jakim jest życie. Osoba niepełnosprawna, mimo upośledzenia umysłu i zaburzenia więzi międzyosobowych poszukuje autentycznych relacji, dzięki którym inni docenią i uznają jej osobową godność.

Miarą jakości życia społeczności jest w dużym stopniu opieka, jaką otacza ona najsłabszych i najbardziej potrzebujących, oraz poszanowanie ich ludzkiej godności. Prawa nie mogą być przywilejem tylko zdrowych. Także osobie niepełnosprawnej należy umożliwić uczestniczenie na miarę jej możliwości – w życiu społeczeństwa i dopomóc w wykorzystaniu całego jej potencjału fizycznego, psychicznego i duchowego. Ojciec Święty w spotkaniach z chorymi oraz na sympozjach naukowych często mówił „istota ludzka bowiem, niezależnie od warunków w jakich toczy się jej życie oraz od zdolności jakimi może się wykazać ma wyjątkową godność i szczególną wartość od początku swojego istnienia, aż po naturalną śmierć”. Słowa te towarzyszą nam pracownikom DPS każdego dnia, bo to my musimy zapewniać podopiecznym godne, spokojne, pełne ciepła i miłości życia. A dzięki słowom Ojca Świętego mamy nadzieję, że nie zabraknie nam zapału i wytrwałości w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi.

W chwilach zwątpienia oraz słabości mieszkańcy i pracownicy przychodzą pod pomnik Jana Pawła II aby się pomodlić. Dyrektor Domu pan Henryk Wilga podczas poświęcenia pomnika wspomniał, że chciałby aby ten pomnik stał się miejscem dorocznych spotkań wszystkich, którzy pragną nieść przesłanie Ojca Świętego, żyć jego nauką, a także dzielić się swoim człowieczeństwem. Dziś możemy powiedzieć, że życzenie Pana Dyrektora spełniło się. To właśnie przy pomniku spotykamy się w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża w rocznicę jego śmierci oraz przy okazji innych uroczystości kościelnych, aby modląc się i śpiewając jego ulubioną pieśń „Barkę” oddać mu cześć.

Również 15 października – czyli w rocznicę nadania imienia naszej placówce w sposób szczególny będziemy czcić pamięć Ojca Świętego.

© Oprogramowanie Meteoryt